Schema för läsåret 2016 - 2017.
Schema för vt 2017 är ännu inte färdigt för publicering här pga nytt tekniskt system.
Vi arbetar för att lösa detta så snart som möjligt.